Renovatie en nieuwbouw

Bij nieuwbouw wordt de offerte uitgebracht op een aanwezige bouwtekening. Ieder project wordt getoetst aan de technische normen en het bouwbesluit. Bij renovatieaanvragen zullen wij  eerst  het dak grondig inspecteren, waarna de wensen van de opdrachtgever en de technische kennis zullen leiden tot een doeltreffend advies op maat! Om veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid ( VGM) te waarborgen voeren wij al onze projecten uit op basis van een VGM plan.