Aanleggen van een groendak

Een groendak zorgt voor een beter leefmilieu. Voordelen zijn o.a. waterbufferend vermogen, binding van CO2 en productie van zuurstof, reducering van fijnstof, vergroting van de biodiversiteit, isolatieverhogend (in de zomer veel minder warm en in de winter minder uitstraling), minder geluidsoverlast en verlenging van de levensduur van de dakbedekking. Er zitten dus veel voordelen aan het aanleggen van een groendak. Bovendien bieden de groene daken een mooie en natuurlijke aanblik!

Verschillende soorten groendaken

  1. Extensief: Bij extensieve daktuinen of is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Deze ‘sedum’ daken vergen weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, waardoor er meestal geen aangepaste dakconstructie nodig is. Uiteraard is vooraf een uitgebreide inspectie van het bestaande dak noodzakelijk om te bepalen of het dak geschikt is.
  2. Intensief: Intensieve daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als in onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden en soms zelfs bomen. Een dergelijke daktuin zorgt voor een grotere belasting van de dakconstructie, die daarvoor bedoeld of aangepast moet zijn/worden. Aangezien wij specialist zijn in dakbedekking, zal een dergelijke aanpassing in de offerte kunnen worden meegenomen. Vanzelfsprekend is ook bij deze vorm van groendakbedekking een inspectie vooraf noodzakelijk. Wilt u meer weten over de kostprijs van een groendak? Vraag een offerte aan!